Skip to content
 

سوشیانت (سئوشینته)

سوشیانت: سَئوشْیَنتَه (اوستایی). در اصل به مفهوم سودبخش و رهایی بخش. اما در اوستای نو تشخص یافته و به سه نفر موعود نجات‌بخش اطلاق می‌شود. سوشیانت‌ها از دریاچه هامون و سرزمین نیمروز برمی‌خیزند: «تا آن هنگامی که سوشیانت پیروز و فروکوبنده دیو از دریای کیانسیه (هامون)، از سرزمین نیمروز، از سرزمین‌های نیمروز پا به پهنه زندگی بگذارد» (بند 5 از فرگرد نوزدهم وندیداد).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی