Skip to content
 

سورنا (سورن)

سورِنا: سورِن. سپهسالار ایران در زمان اُرُد یکم اشکانی (سده یکم قبل از میلاد). سورنا قدرت و نفوذ زیادی در دربار داشت و کمربند شاهی را در روز تاجگذاری شخصاً بر کمر شاه بست. او از مرزهای ایران در مقابل هجوم رومیان بخوبی دفاع می‌کرد و توانست کراسوس سردار روم را شکست دهد. سورنا در نهایت در توطئه‌ای داخلی به دست اُرُد یکم کشته شد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی