Skip to content
 

سنگ‌نگاره‌های لولوبی سرپل‌ذهاب

سنگ‌نگاره‌های لولوبی سرپل‌ذُهاب: چهار سنگ‌نگاره از شاهان لولوبی در سرپل‌ذُهاب. این سنگ‌نگاره‌ها در محله میانْکَل در داخل شهر سَرپُل‌ذُهاب جای دارند. در محله میانکل تنگه‌ای وجود دارد که رود الوند از میان آن می‌گذرد. این سنگ‌نگاره‌ها بر صخره‌های دو طرف رود حجاری شده‌اند. اصلی‌ترین آنها متعلق است به آنوبانی‌نی شاه لولوبی (هزاره سوم قبل از میلاد). این سنگ‌نگاره در ارتفاع حدود 15 تا 20 متر از سطح زمین قرار دارد و اکنون مشرف به حیاط یک دبیرستان است. در این سنگ‌نگاره نقشی از شاه دیده می‌شود که در برابر خدابانو اینانا/ نانا/ نی‌نی/ نَنَه ایستاده است. او در یک دست تیر و کمان و در دست دیگر چیزی شبیه به گرز دارد و پای چپش را بر سینه حریف مغلوبی نهاده که بر خاک غلطیده است. در روبروی او اینانا در حالیکه دو نفر اسیر را دست‌بسته به دنبال خود دارد، ایستاده و حلقه‌ای را به سوی آنوبانی‌نی دراز کرده است. بر شانه‌های اینانا چیزی شبیه به شش انار دیده می‌شود. در بالای مجلس نیز نقش مرکبی از ماه و خورشید تراشیده شده است. در زیر این مجلس، نقشی از شش اسیر برهنه که دست‌هایشان به هم بسته شده، حجاری شده است. در برابر این اسرا کتیبه‌ای از آنوبانی‌نی وجود دارد (← کتیبه آنوبانی‌نی). سنگ‌نگاره آنوبانی‌نی الهام‌بخش داریوش یکم هخامنشی در سنگ‌نگاره بیستون بوده و شباهت زیادی به یکدیگر دارند. (← سنگ‌نگاره داریوش در بیستون).

[hidepost]

سه سنگ‌نگاره دیگر لولوبی که یکی از آنها در نزدیکی همین نقش و دو تای دیگر بر صخره‌های آن سوی تنگه قرار دارند، ساده‌تر هستند. در دو تای از آنها شاهی ناشناخته تصویر شده که در برابر ایزدبانو اینانا و گوی خورشید یا ستاره هشت‌پر ناهید ایستاده است. در سومین سنگ‌نگاره نیز شخص منفردی در زیر نقش ماه و خورشید دیده می‌شود. بقیه این مجلس حجاری از بین رفته است. همچنین ← سنگ‌نگاره اشکانی سرپل‌ذهاب.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی