Skip to content
 

سنگ‌نگاره‌های لاخ‌مزار

سنگ‌نگاره‌های لاخ‌مَزار: تخته‌سنگی بزرگ در نزدیکی روستای کوچ در 30 کیلومتری جنوب بیرجند. بر روی این تخته‌سنگ آثار فراوانی از حکاکی انسان از عصر پارینه‌سنگی تا دوران اسلامی بر جای مانده است. مردم محلی به این سنگ اعتقاد دارند و آنرا شفادهنده می‌دانند. همچنین ← کتیبه‌های لاخ‌مزار.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی