Skip to content
 

سنگ‌نگاره‌های کول‌فره

سنگ‌نگاره‌های کول‌فِرِه: سنگ‌نگاره‌هایی از هانی شاه عیلامی یا فرمانروای آیپیر در کول‌فِرِه در نزدیکی ایذه (مالمیر) از سده هشتم قبل از میلاد. در اصلی‌ترین سنگ‌نگاره نقشی از هانی و همراهانش و گروهی از نوازندگان و خُنیاگران دیده می‌شوند. این سنگ‌نگاره که بر تمام سطح آن کتیبه‌ای به خط و زبان عیلامی نوشته شده است، یکی از کهن‌ترین نمونه‌های تصویر ساز در ایران را نشان می‌دهد. در کول‌فره چندین سنگ‌نگاره دیگر از هانی که مراسمی گروهی همراه با انبوهی از غزال را نشان می‌دهد، وجود دارد. همچنین ← کتیبه هانی در کول‌فره.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی