Skip to content
 

سنگ‌نگاره‌های ساسانی نقش‌رستم

سنگ‌نگاره‌های ساسانی نقش‌رستم: هشت سنگ‌نگاره ساسانی در نقش‌رستم و در پایین دخمه‌های هخامنشی. نخستین سنگ‌نگاره از سمت شرق زن و مردی را نشان می‌دهد که با تاجی بر سر و با پوشاک رسمی آراسته به آرایه‌های گوناگون، دو سوی حلقه‌ای را در دست گرفته‌اند و به یکدیگر می‌نگرند. در میان این دو نفر کودکی ایستاده که او نیز رو به بانو دارد. در پشت سر مرد، اشخاص دیگری ایستاده و دست‌های راست خود را بالا آورده‌اند. غالب نظریه‌ها این نگاره را مجلس اعطای حلقه شاهی از آناهیتا به نرسی می‌دانند. اما برخی دیگر او را شاپور یکم و ملکه‌اش، بهرام دوم و زنش، و بهرام گور با شاهزاده خانم هندی به شمار می‌آورند.

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی