Skip to content
 

سنگ‌نگاره‌های تنگ سروک (تنگ سولک)

سنگ‌نگاره‌های تنگ سَروَک: تنگ سَوْلَک. چندین سنگ‌نگاره الیمایی از سده دوم میلادی در تنگه‌ای به همین نام در شمال بهبهان. در این سنگ‌نگاره‌ها نقوشی از جمله مرد ناشناخته‌ای که ایستاده و نُه نفر در پشت سر او قرار دارند، سوارکاری در حال کشتن شیر، سوارکاری زره‌پوش و نیزه بر دست، و شخصی که بر تخت لمیده و حلقه‌ای بر دست راست دارد، دیده می‌شود. در برابر تخت این شخص، دو نفر نیزه به دست نشسته‌اندکه یکی از آن دو نفر بخاطر وجود تاج خورشیدنشانی که بر سر دارد، ظاهراً خدای خورشید است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی