Skip to content
 

سنگ‌نگاره‌های تنگ‌آب

سنگ‌نگاره‌های تنگ‌آب: دو سنگ‌نگاره متعلق به اردشیر یکم (بابکان) ساسانی در نزدیکی فیروزآباد فارس. این سنگ‌نگاره‌ها در حاشیه تنگه ورودی به فیروزآباد (از سمت شیراز) جای دارند. نخستین آنها مجلس تاج‌گیری اردشیر یکم است و در ارتفاع کمی از سطح زمین در مجاورت رود تنگ‌آب حجاری شده است. دومین آنها در نزدیکی همین سنگ‌نگاره و در ارتفاع بالاتر و در لبه پرتگاهی عمیق حجاری شده است. این سنگ‌نگاره که حدود 20 متر طول دارد، صحنه نبرد اردشیر بابکان با اردوان پنجم آخرین شاه اشکانی را نشان می‌دهد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی