Skip to content
 

سنگ‌نگاره‌های اشکفت سلمان

سنگ‌نگاره‌های اَشْکَفت‌ِ سلمان: آثاری از هانی شاه عیلامی یا فرمانروای آیپیر در اشکفت سلمان در نزدیکی ایذه (مال‌امیر سابق) از سده هشتم قبل از میلاد. در اصلی‌ترین سنگ‌نگاره نقشی از هانی و زن و پسر خردسالش دیده می‌شوند. در کتیبه مجاور سنگ‌نگاره نام زن هانی «آماتِنا» و نام پسرش «زَشِهشی» ثبت شده است.

[hidepost]

در اشکفت سلمان چند سنگ‌نگاره دیگر نیز وجود دارد. از جمله سنگ‌نگاره‌ای که به احتمال متعلق به وزیر هانی است و او را همراه با زن و فرزندانش نشان می‌دهد. همچنین ← کتیبه هانی در اشکفت سلمان.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی