Skip to content
 

سنگ‌نگاره‌های اشکانی بیستون

سنگ‌نگاره‌های اشکانی بیستون: سه سنگ‌نگارة بازمانده از دوره اشکانی در بیستون. نخستین سنگ‌نگاره که بزرگترین‌ آنها نیز هست، متعلق است به مهرداد دوم (بزرگ) اشکانی که در پایین سنگ‌نگاره داریوش جای دارد. این سنگ‌نگاره تا اندازه زیادی محو شده و بخصوص در دوره صفوی بخشی از آنرا منهدم کرده و کتیبه‌ای بر روی آن تراشیده‌اند.

[hidepost]

اما با توجه به نقاشی‌های سیاحان پیش از دوره قاجاری می‌توان تا حدودی به جزئیات آن پی برد. در این سنگ‌نگاره، مهرداد دوم در حالیکه چهار نفر در برابر او ایستاده‌اند، نشان داده شده است. بر بالای این مجلس نام هر یک از حاضران به خط یونانی نوشته شده است. دومین سنگ‌نگاره متعلق است به گودرز دوم اشکانی که در کنار سنگ‌نگاره مهرداد دوم جای دارد. در این سنگ‌نگاره که بسیار فرسوده شده، نقشی از گودرز دیده می‌شود که در حالیکه سوار بر اسب است و یکی از ملازمان را به همراه دارد، رقیب خود را با نیزه سرنگون کرده است. در بالای سر گودرز نقشی از یک فرشته بالدار و نیز کتیبه‌ای به خط یونانی وجود دارد که شرح پیروزی خود را در آن آورده است. سومین سنگ‌نگاره بر تخته‌سنگ منقولی در فاصله چند صد متری شرق سنگ‌نگاره‌های قبلی و در کف زمین قرار گرفته است. در سه طرف این تخته‌سنگ نقش سه شخصیت ناشناخته دیده می‌شود که نفر میانی در حال بخور دادن به یک اسپندسوز است.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی