Skip to content
 

سنگ‌نگاره‌های آراوان

سنگ‌نگاره‌های آراوان: مجموعه‌ای از سنگ‌نگاره‌های پیش‌تاریخی در کوهستان‌های آراوان در فرغانه. در سنگ‌نگاره‌های آراوان نقوشی از انسان‌های کوچکی که بر روی اسب‌های بزرگ ایستاده‌اند، دیده شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی