Skip to content
 

سنگ‌نگاره مرد بالدار مشهد مادرسلیمان

سنگ‌نگاره مرد بالدار مشهد مادرسلیمان: اثری هخامنشی از یک مرد بالدار در درگاه یکی از کاخ‌های مشهد مادرسلیمان. در این نگاره مردی با دو جفت بال دیده می‌شود که دست خود را بالا آورده است. مرد کلاه یا تاجی بر سر دارد که از دو مار و سه ماهی تشکیل شده است. هر یک از مارها و ماهی‌ها یک گوی بر بالای خود دارند. در گذشته در بالای این سنگ‌نگاره یکی از نسخه‌های کتیبه کوتاه منسوب به کورش (من کورش، شاه هخامنشی) وجود داشته که در فاصله بین سال‌های 1240 تا 1253 هجری شمسی ناپدید شده است.  گاهی این نگاره را به این دلیل وجود آن کتیبه و نیز اینکه در مشهد مادرسلیمان واقع است، نگاره‌ای از کورش قلمداد می‌کنند که نادرست است. در سنت‌های هنری ایران و عموماً شرق باستان، بال اختصاص به شخصیت‌های مینوی و ایزدان داشته و آنرا برای شخصیت‌های زمینی ترسیم نمی‌کرده‌اند. آن کتیبه نیز اشاره به صاحب آن نقش نمی‌کند، بلکه به سازنده آن نقش و بناها اشاره دارد، چنانکه این کتیبه در چندین جای دیگر مشهد مادرسلیمان نیز بکار رفته است. اینکه این مرد تجلی کدامیک از ایزدان یا شخصیت‌های مینوی است، دانسته نشده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی