Skip to content
 

سنگ‌نگاره شاه‌سوار

سنگ‌نگاره شاه‌سوار: سنگ‌نگاره‌ای عیلامی از اواخر هزاره سوم قبل از میلاد در نزدیکی امامزاده شاه‌سوار در فاصله کمی از ایذه (مال‌امیر سابق). در این سنگ‌نگاره شخص ناشناخته‌ای نشان داده شده که بر تخت نشسته و پنج نفر دیگر در کنار تخت ایستاده‌اند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی