Skip to content
 

سنگ‌نگاره داریوش در بیستون

سنگ‌نگاره داریوش در بیستون: اثری از داریوش یکم (بزرگ) هخامنشی بر صخره‌های کوه در بیستون در 30 کیلومتری شرق کرمانشاه (کرماشان سابق). این سنگ‌نگاره در حدود سال‌های 520 قبل از میلاد و در ارتفاع حدود 70 متر از سطح زمین تراشیده شده است. همراه با این نگاره‌ها، کتیبه مفصلی نیز به سه زبان از او باقی مانده است (← کتیبه داریوش در بیستون). بزرگترین چهره سنگ‌نگاره، سیمای داریوش است که به اندازه طبیعی با بلندای 180 سانتیمتر تراشیده شده و مُغ گئومات در زیر پای او افتاده است. پشت سر داریوش، دو تن از ملازمان او به اندازه 150 سانتیمتر با نیزه و کمان ایستاده‌اند و در برابر او نُه نفر قیام‌کننده نامبردار شده در کتیبه با دست‌ها و گردن‌های بسته، به ردیف ایستاده‌اند. در بالای همه آنها نشان گوی بالدار جای گرفته است. مجموع این سنگ‌نگاره حدود شش متر طول و سه متر ارتفاع دارد. شباهت زیاد این نگاره با سنگ‌نگاره آنوبانی‌نی در سرپل‌ذُهاب، نشاندهنده توجه داریوش به آن اثر و الهام‌گیری از آنست. در آنجا نیز اسیرانی دیده می‌شوند که با ریسمانی مهار شده‌اند و در برابر آنان ایزدبانو اینانا قرار دارد. سنگ‌نگاره داریوش تصویرکننده نُه قیامی است که در سال نخست پادشاهی او در نواحی گوناگون شاهنشاهی هخامنشی رخ داده و داریوش آنها  را با خشونت سرکوب کرده و به گفته خودش در تحریر بابلی کتیبه بیستون، در مجموع بیش از 100.000 نفر را در همان یکسال کشته است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی