Skip to content
 

سنگ‌افراشته‌های کوه خواجه

سنگ‌افراشته‌های کوه خواجه: سنگ‌افراشته‌هایی بر بالای کوه خواجه در سیستان در میانه دریاچه هامون. بیشتر این سنگ‌ها امروزه از میان رفته‌اند و معدودی از آنها بر جای مانده‌اند. مردم محلی بنا به سنتی قدیم به این سنگ‌ها احترام می‌گذارند و پای آنها قربانی می‌کنند. این سنگ‌افراشته‌ها به احتمال با سازه‌های خورشیدی در بالای کوه خواجه در پیوند بوده‌اند. ← نیمروز.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی