Skip to content
 

سنگ‌افراشته‌های ایلان‌داغی

سنگ‌افراشته‌های ایلان‌داغی: محوطه‌ای باستانی و مشتمل بر سنگ‌های بزرگ وعمودی در نزدیکی روستای پریخان در شمال مشکین‌شهر (خیاو سابق). شواهدی مبنی بر مناسبات خورشیدی در ترتیب و چگونگی برافراشتن این سنگ‌ها دیده می‌شود. ایلان‌داغی در زبان ترکی به معنای «کوه مار» است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی