Skip to content
 

سنتروک

سَنَتْروک: اَشک دهم. یازدهمین شاه اشکانی (77- 69 قبل از میلاد). پسر مهرداد یکم. او پس از کامنیزکیرو و در سن هشتاد سالگی به پادشاهی انتخاب شد. سنتروک به دلیل کهولت سن بسیاری از کارهای جاری را به پسرش فرهاد سوم واگذار کرد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی