Skip to content
 

سناخریب

سِناخِریب: شاه آشور (705- 681 قبل از میلاد). پسر سارگون دوم. او شاه جنجگویی بـود که بارها به کشورهای همجوار و از جمله به ایران لشکر کشید و در نهایت به دست پسرش کشته شد. در‌ کتیبه‌ای از سِناخِریب از سال ۶۸۹ قبل از میلاد آمده است: «… وقتی که شهر بابل را تصرف کردم، تمام مردم شهر را به اسارت بردم. خانه‌هایشان را چنان ویران کردم که بصورت تلی از خاک درآمد. همه شهر را چنان آتش زدم کـه روزهای بسیار دود آن به آسمان می‌رفت. نهر فرات را به روی شهر جاری کردم تا آب حتی ویرانه‌ها را نیز با خود ببرد».

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی