Skip to content
 

سمنگان

سَمَنگان: شهری که رستم برای پیدا کردن رخش بدانجا رفت و تهمینه دختر شاه سمنگان شیفته او شد. سمنگان امروزی در فاصله میان بلخ و بَغلان در شمال افغانستان جای دارد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی