Skip to content
 

سغدیان

سُغدیان: هفتمین شاه هخامنشی (424 قبل از میلاد). پسر اردشیر یکم و نوه خشیارشا. او با کشتن برادر خود خشیارشای دوم بر تخت نشست و پس از هفت ماه پادشاهی به دست برادر دیگرش داریوش دوم کشته شد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی