Skip to content
 

سرو کاشمر

سرو کاشمر: درخت سرو کهنسالی در کاشمر که متوکل عباسی دستور قطع و حمل آن به بغداد را صادر کرد. در روایت‌های داستانی گفته شده که پرندگان لانه کرده بر این درخت به اندازه‌ای زیاد بودند که با پروازشان در هنگام قطع درخت، سراسر آسمان را فرا گرفتند و آنرا سیاه کردند. سقوط درخت موجب شد که زمین بلرزد. سرو کاشمر را پس از قطعه قطعه کردن بار 1300 شتر کردند و به سوی بغداد حرکت کردند. اما در یک منزلی بغداد بودند که  خلیفه کشته می‌شود.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی