Skip to content
 

سروستان

سَروستان: شهری در نزدیکی دریاچه فامور در راهی که از شیراز به استهبان می‌رود. در آنجا کاخی از سده پنجم برجای مانده است. ← کاخ سروستان.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی