Skip to content
 

سردوری (سیدوری، سدوری، سردوری یکم)

سَردوری: سیدوری/ سِدوری، سَردوری یکم. شاه اورارتو (844- 828 قبل از میلاد). پسر لوتیپْری.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی