Skip to content
 

زیج شهریاران (زیج شاه)

زیج شهریاران: زیج شاه. ظاهراً به معنای شهریار زیج‌ها. کتابی پهلوی در نجوم و محاسبات تقویمی و اخترشناسی که تدوین نهایی آن بر اساس تلفیقی از آگاهی‌های کهن در دوره ساسانی انجام شد. این کتاب امروز از بین رفته است، اما با توجه به ترجمه عربی ابوالحسن تمیمی از آن که در سده دوم هجری صورت پذیرفت و ابن‌ندیم و حمزه اصفهانی از آن یاد کرده‌اند، دانسته می‌شود که اطلاعات موجود در آن در آثار جدیدتر نقل شده و باقی مانده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی