Skip to content
 

زوزهیه (سوئیزه، زوزو)

زوزَهیَه: (فارسی باستان)/ سوئیزَه (عیلامی)/ زوزو (بابلی). ناحیه‌ای در ارمنیه که در آنجا دادَرشی (فرمانده یکی از سپاه‌های داریوش یکم) با کسانی که در ارمنیه قیام کرده بودند، نبرد کرد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی