Skip to content
 

زنر، رابرت چارلز

زِنِر: رابرت چارلز زنر (Robert Charles Zaehner). دین‌شناس انگلیسی (1913- 1974 میلادی). مؤلف کتاب‌های زروان‌ و طلوع و غروب زرتشتی‌گرایی. زنر جاسوس و افسر سرویس اطلاعاتی بریتانیا در ایران بود و در کودتای 28 مرداد نقش داشت.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی