Skip to content
 

زندان سلیمان

زندان سلیمان: قله‌ای کوتاه با گودالی در میان آن در نزدیکی تخت‌ سلیمان در شمال تکاب (تیکان‌تپه سابق). این قله بازمانده‌ای از یک آبفشان یا چشمه بزرگ با رسوب‌های زیاد است. بدنه این قله نتیجه رسوب‌گذاری آب‌های خروجی بوده است. در اطراف این قله بقایای بناهایی از حدود سده هفتم و هشتم قبل از میلاد بر جای مانده که ممکن است نیایشگاهی در پیوند با آب بوده باشند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی