Skip to content
 

زرتشت خورگان (زرتشت بوندس)

زَرتُشت خورِّگان: زرتشت بوندس. مردی که در دوره ساسانی دین نوینی به نام «درست‌دینی» یا «زرتُشتگانی» آورد. گفته شده که مزدک نیز از پیروان او بود. آگاهی‌ها و منابع در باره او بسیار اندک و متناقض است. محتمل است که بوندوس با زرتشت خورگان دو شخصیت جداگانه باشند. ← زرتشتگان.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی