Skip to content
 

زرافشان

زرافشان: رودی در سرزمین سُغد (در ازبکستان امروزی) که از سمرقند و بخارا نیز می‌گذرد. سرآغاز این رود در پنج‌کند/ پنج‌کَت است و از یغناب می‌گذرد. به این رود و نیز به یغناب سوگند می‌خورند و در شعرها و ترانه‌ها آنرا می‌ستایند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی