Skip to content
 

زبان‌های هندوایرانی

زبان‌های هندوایرانی: (Indo-Iranian) اصطلاحی که برای نامیدن شاخه‌ای از خانواده زبان‌های هندواروپایی وضع شده است. زبان‌های هندوایرانی را در سده نوزدهم میلادی «زبان‌های آریایی» نیز می‌نامیدند که بعدها متروک شد (← نژاد آریایی در مدخل آریا). زبان‌های هندوایرانی به دو شاخه بزرگ زبان‌های ایرانی و زبان‌های هندی (Indic) و چند شاخه کوچکتر دیگر تقسیم می‌شوند. همچنین ← زبان‌های ایرانی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی