Skip to content
 

زبان‌های پامیری

زبان‌های پامیری: نام عمومی تعدادی از زبان‌های ایرانی شرقی که در منطقه پامیر وبَدَخشان در افغانستان و تاجیکستان امروزی بدان‌ها تکلم می‌شود. برخی از این زبان‌ها عبارتند از: زبان اِشْکاشِمی، زبان زیباکی، زبان سنگلیچی، زبان وَخّی، زبان شُغْنی، زبان یَزغُلامی، زبان بَرتَنگی، زبان روشوری، زبان روشانی، زبان سَریکولی، زبان مونجی و زبان یَدغَه/ یَدغا.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی