Skip to content
 

زبان سریانی

زبان سُریانی: زبانی منبعث از زبان آرامی که در شمال بین‌النهرین و غرب ایران رواج داشته است. مرکز این زبان شهر حَرّان/ اِدِسا/ اورفَه/ رُها بوده است. بسیاری از سروده‌های مانی به زبان سُریانی سروده شده است. زبان سُریانی در سده‌های نخستین میلادی زبان علمی مناطق گسترده‌ای از ایران تا روم بوده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی