Skip to content
 

زبان آسی (زبان استی)

زبان آسی: زبان اُسِتی. از زبان‌های ایرانی شرقی که در قفقاز شمالی و در میان مردمان اُسِتی تکلم می‌شود. این زبان با زبان‌های خوارزمی و سُغدی و سکایی نزدیک دارد. زبان آسی دو گویش عمده به نام‌های ایرونی و دیگورونی دارد.

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی