Skip to content
 

زبان آرامی

زبان آرامی: زبانی که همچون خط آن از خاستگاه و نحوه پیدایش آن اطلاعی در دست نیست. این زبان در نیمه دوم هزاره یکم قبل از میلاد به عنوان زبان فراگیر شرق باستان و از جمله نواحی تابعة هخامنشیان بکار رفت و شهرتی فراگیر یافت. واژگان زبان آرامی (که بسیاری از مردمان شرق باستان در تکمیل و توسعه آن نقش داشته‌اند) تأثیری بسزا بر روی زبان‌های همزمان خود و یا پس از خود داشته است. نام آرامی نامی است که در دوران معاصر به این زبان اطلاق شده و از نام اصلی آن اطلاعی در دست نیست. ← خط آرامی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی