Skip to content
 

زامیاد (زامیزد، زم، زمیزته)

زامیاد: زامْیَزد (پهلوی)/ زِم و زَمیَزَتَه (اوستایی). ایزد زمین و بخصوص کوه‌های زمین. یشتی از اوستای کهن نیز بدو اختصاص دارد که زامیاد‌یشت نامیده می‌شود. نام روز بیست و هشتم از ماه (برج) خورشیدی در گاهشماری‌های ایرانی. همچنین ← زامیاد‌یشت.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی