Skip to content
 

زاگرتی (زاگرس)

زاگْرُتی: زاگْرُس (یونانی).از شهرهای کهن ایران در سرزمین مادها که نام آن در کتیبه‌های آشوری و نیز در تاریخ‌نامه‌های یونانی آمده است. نام امروزی رشته‌کوه‌های زاگرس از همین واژه گرفته شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی