Skip to content
 

زازانه (زئیزن، ززنو)

زازانَه: (فارسی باستان)/ زَئیزَن (عیلامی)/ زَزَنو (بابلی). شهری در شمال بابل و نزدیکی رود فرات که داریوش یکم در آنجا با نیدینتوبِل نبرد کرد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی