Skip to content
 

ری (رغا، رگا، رکقن، رکع)

رَی: رِی/ رَغا و رَگا (اوستایی)/ رَگا (فارسی باستان)/ رَکقَن (عیلامی)/ رَگَع (بابلی). سرزمین و شهر کهن ایران که در تاریخ و جغرافیا و اسطوره‌های ایران جایگاهی ممتاز دارد. ری به موجب فرگرد نخست وندیداد دوازدهمین سرزمینی بود که اهورامزدا بیافرید. همچنین شهری که در آنجا سپاه داریوش یکم با فْرَوَرتیش که برای استقلال از حکومت هخامنشی قیام کرده بود، نبرد کرد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی