Skip to content
 

رخا (رکقن)

رَخا: (فارسی باستان)/ رَکقَن (عیلامی). شهری در ناحیه پارس که در آنجا سپاه داریوش یکم به فرماندهی اَرتَه‌وَردیَه با وَهیَزداتَه نبرد کرد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی