Skip to content
 

دیمیتریوس 3

دیمیتریوس: دیمیتریوس سوم. بیست و سومین شاه سلوکی. (95- 87 قبل از میلاد). او پسر آنتیوخوس هشتم بود و با حمایت بطلمیوس نهم فرمانروای مصر بر بخشی از قلمرو سلوکی در سوریه چیره شد. او پایتخت خود را در دمشق قرار داد و زمانی که می‌کوشید تا بر برادرش فیلیپ یکم فائق آید، از اشکانیان شکست خورد و به اسارت آنان در آمد. او تا زمان مرگش در زندان مهرداد دوم بود.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی