Skip to content
 

دیمیتریوس 2

دیمیتریوس: دیمیتریوس دوم. دوازدهمین شاه سلوکی (146- 138 و 128- 125 قبل از میلاد). پسر دیمیتریوس یکم. او بعد از کشته ‌شدن پدر، مادر و برادر، و غصب پادشاهی توسط الکساندر بالاس به جزیره کرت گریخت. و بعدها با یاری بطلمیوس ششم فرمانروای مصر به سلطنت دست یافت. بطلمیوس همچنین دخترش کلئوپاترا تئا را از الکساندر بالاس گرفت و او را به زنی دیمتریوس درآورد.

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی