Skip to content
 

دیمیتریوس 2

دیمیتریوس: دیمیتریوس دوم. دوازدهمین شاه سلوکی (146- 138 و 128- 125 قبل از میلاد). پسر دیمیتریوس یکم. او بعد از کشته ‌شدن پدر، مادر و برادر، و غصب پادشاهی توسط الکساندر بالاس به جزیره کرت گریخت. و بعدها با یاری بطلمیوس ششم فرمانروای مصر به سلطنت دست یافت. بطلمیوس همچنین دخترش کلئوپاترا تئا را از الکساندر بالاس گرفت و او را به زنی دیمتریوس درآورد.

[hidepost]

او به جنگ با مهرداد یکم شاه اشکانی روی آورد و با اینکه در آغاز پیروزی‌هایی به دست آورد، اما در نهایت شکست‌ خورد و اسیر اشکانیان شد. مهرداد دیمتریوس را نکشت و حتا دختر خود را نیز به زنی او داد. با این همه دیمتریوس تلاش کرد تا از آنجا فرار کند. یکبار با یاری دوستش به نام کالیماندر که با نام مستعار خود را بدو رسانده بود، کوشید تا فرار کند، ولی موفق به این کار نشد. مهرداد نیز به جای مجازات کالیماندر، به او بخاطر وفاداری‌اش به دیمتریوس پاداش داد. او مدت‌ها بعد به فرمان فرهاد دوم (شاه وقت اشکانی) و با هدف اختلاف‌افکنی میان سلوکی‌ها آزاد شد و به تاج و تخت و زن قبلی‌اش دست یافت. دیمتریوس در جنگی در دمشق شکست خورد و اندکی پس از آن هنگامی که زنش کلئوپالترا تِئا وی را ترک کرده بود، در یک کشتی به اسارت در آمد و کشته شد.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی