Skip to content
 

دیمیتریوس 1

دیمیتریوس: دیمیتریوس یکم. دهمین شاه سلوکی (162- 150 قبل از میلاد). او در زمان پادشاهی پدرش سلوکوس چهارم اسیر رومیان بود. پس از مرگ پدر، برادرش آنتیوخوس چهارم در نبود او به پادشاهی رسیده بود، اما او بزودی از بند گریخت و خود را شاه ‌خواند. دیمتریوس فرمانروای کاپادوکیه را شکست داد و تا مدتی قلمرو سلوکی را متحد کرد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی