Skip to content
 

دهانه غلامان

دهانه غلامان: محوطه باستانی و سکونتگاه نیمه نخست هزاره یکم قبل از میلاد در سیستان. این شهر به دلیلی ناشناخته و احتمالاً به دلیل تغییر مسیر رود متروک شده است. در این محوطه بنایی موسوم به «بنای شماره 3 دهانه غلامان» وجود دارد که از نظر نگارنده دارای برخی مناسبات در پیوند با تغییرات میل محور خورشید است. این بنا ساختمانی چهارگوش است که طول هر ضلع آن به ۵۴ متر می‌رسد و به تمامی از خشت و گل ساخته شده است. دهانه‌ غلامان در کنار شاخابه‌ای از رود هیرمند در جنوب روستای قلعه‌نو از بخش زِهک شهرستان زابل (نصرت‌آباد) و در نزدیکی دریاچه مصنوعی چاه نیمه شماره ۳ قرار دارد. همچنین (← نیمروز).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی