Skip to content
 

دورا (دورااروپوس)

دورا: دورااُروپوس. شهر و محوطه‌ای باستانی از دوره سِلوکیان و اشکانیان در ساحل رود فرات در سوریه امروزی و نزدیک مرز عراق. هنر و تمدن دورا ترکیبی از آثار و مضامین شرقی و غربی است.

[hidepost]

شهر دورا را ظاهراً سِلوکوس یکم در حدود سال 300 قبل از میلاد بنیان نهاده بود و به تناوب توسط ایران اشکانی و ساسانی و رومیان تصرف می‌شد. در دورا چند دیوارنگاره و کتیبه اشکانی پیدا شده است. ← کتیبه دورا.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی