Skip to content
 

دل‌آرای

دل‌آرای: زن دارا و مادر روشَنَک در روایت‌های ایرانی. اسکندر مادرش ناهید را نزد دل‌آرای فرستاد تا دخترش را خواستگاری کند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی