Skip to content
 

دشتانستان

دَشتانِستان: اطاقکی تاریک و زندان‌مانند که زنان زرتشتی دوره ساسانی می‌بایست در مدت دشتان ماهانه در آن اقامت کنند و در پایان خود را با پیشاب گاو نر بشویند. ← مادیان هزار دادستان.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی