Skip to content
 

دروویل، گاسپار

دِروویل: گاسپار دروویل (Gaspard Drouville). افسر و سفرنامه‌نویس فرانسوی. او در زمان فتحعلی‌شاه قاجار و ولایتعهدی عباس میرزا در سال‌های 1812 و 1813 میلادی در ایران بود و سفرنامه‌ای با عنوان سفر به ایران از خود بر جا نهاده است. دروویل در این کتاب دربارۀ فرهنگ و زندگی و ادیان و باورها و آیین‌های مردم ایران مطالبی نوشته است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی