Skip to content
 

دخمه‌های آخور رستم

دخمه‌های آخور رستم: چند دخمه کوچک و ساده در مجاورت یکدیگر در چند کیلومتری جنوب تخت‌جمشید. قدمت این دخمه‌ها به سده‌های نخستین هزاره یکم قبل از میلاد باز می‌گردد. یکی از دخمه‌ها نسبت به بقیه بزرگ‌تر است و نقشی از دو ستون در کنار خود دارد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی