Skip to content
 

دخمه کل داود (دخمه دکان داود)

دخمه کَلِ داود: دخمه دکان داود. آرامگاهی صخره‌ای از سده‌های آغازین هزاره نخست قبل از میلاد در نزدیکی سرپُل‌ذُهاب. بر بدنه صخره و در زیر دخمه سنگ‌نگاره مردی دیده می‌شود که دستان خود را بالا آورده است. این دخمه حدود 20 متر از سطح زمین ارتفاع دارد و نمای بیرونی آن همچون بسیاری از دخمه‌های دیگر به شکل نمای ستون‌دار ایوان یک کاخ ساخته شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی