Skip to content
 

دخمه ده‌نو

دخمه ده‌نو: دخمه‌ای کوچک و ساده در نزدیکی روستای ده‌نو در حوالی هرسین و در راهی که به سوی دخمه تاق فرهاد می‌رود. قدمت این دخمه به سده‌های نخستین هزاره یکم قبل از میلاد باز می‌گردد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی